Köpeklerde Bağırsak İnkontinansı

Köpeklerde Bağırsak İnkontinansı Nedir? Köpeklerde bağırsak inkontinansı, bir köpeğin bağırsaklarının kontrolünü kaybettiği ve dışkı maddesini tutamamasına neden olduğu zamandır.

Köpeklerde Bağırsak İnkontinansı

Köpeklerde Bağırsak İnkontinansı

Köpeklerde Bağırsak İnkontinansı Nedir?

Köpeklerde bağırsak inkontinansı, bir köpeğin bağırsaklarının kontrolünü kaybettiği ve dışkı maddesini tutamamasına neden olduğu zamandır. Bazı durumlarda, evcil hayvan dışkılaması gerektiğinin farkındadır ancak dışkılama eylemini kontrol edemez. Bu tipik olarak kolon, rektum veya anüs hastalıklarında olur.

Diğer durumlarda, köpek dışkılama ihtiyacının hiç farkında olmayabilir. Bu, nörolojik bir hastalık veya omurilik yaralanmasının neden olduğu inkontinansta daha yaygındır.

Köpeklerde Bağırsak İnkontinansının Belirtileri

Bir köpek dışkılama ihtiyacının farkındaysa ancak dışkısını kontrol edemiyorsa, belirtiler şunları içerebilir:

 • Defekasyon için zorlanma
 • Dışkıda kan
 • Küçük veya sık bağırsak hareketleri
 • Dışkıda anormal derecede kötü koku
 • Perianal bölgenin aşırı yalanması

Bağırsak inkontinansı için nörolojik nedenleri olan köpekler, genellikle farkında olmadan, rastgele veya dinlenirken dışkılıyor gibi görünebilir. Bu bağırsak inkontinansı formuna genellikle aşağıdakiler gibi diğer nörolojik belirtiler eşlik eder:

 • İdrarını tutamamak
 • Omurga boyunca basınç uygulandığında, ürkme ve/veya ses çıkarma ile sonuçlanabilecek ağrı

Yazı İçeriği

İlgili Ürünler:

Köpeklerde Bağırsak İnkontinansının Nedenleri

Bağırsak inkontinansına neden olabilecek kolon, rektum veya anüs koşulları şunları içerir:

 • Anal keselerin çıkarılması gibi perianal cerrahi
 • Perianal fistüller (anüs çevresindeki drenaj yolları)
 • Enflamatuar veya enfeksiyöz kolorektal hastalık
 • Şiddetli ishale yol açan diyet kararsızlığı
 • Lumbosakral stenoz (omurganın pelvis ile birleştiği yerde omurilik kanalının daralması
 • Omurilikte veya vertebral diskler arasında enfeksiyon
 • Omurilik travması

Bu koşullardan bazıları belirli ırklarda daha yaygındır. Örneğin, büyük ve dev cins köpeklerin fibrokartilajinöz emboli yaşama olasılığı daha yüksektir; Bulldogların doğuştan spinal malformasyonlara sahip olma olasılığı daha yüksektir ve Dachshunds, intervertebral disk hastalığına yatkındır.

Yaş tek başına bağırsak inkontinansına neden olmaz. Bilişsel işlev bozukluğu olan bazı yaşlı köpeklerde idrar kaçırma var gibi görünebilir. Ancak bu, anormal bir yerde bilinçli bir dışkılama olarak kabul edilir.

Veteriner Hekimler Köpeklerde Bağırsak İnkontinansını Nasıl Teşhis Eder?

Veteriner hekiminiz, fekal inkontinansın nörolojik sorunlardan mı yoksa kolon, rektum veya anüs hastalığından mı kaynaklandığını belirlemek için rektal muayene de dahil olmak üzere fizik muayene yapacaktır.

İlgili Ürünler:

Veteriner hekim bir hastalık olduğundan şüphelenirse, karın görüntüleme (X-ışınları ve/veya ultrason) ve parazitleri aramak için dışkı muayenesi ile ek testler başlayabilir.

Belirgin bir neden yoksa ve evcil hayvanınız destekleyici bakımla düzelmezse, veterineriniz evcil hayvanınızın mamasının klinik belirtilerine katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek için diyet denemeleri önerebilir.

Evcil hayvanınızın daha kesin bir teşhis için bağırsak duvarlarından numune almak üzere ameliyata veya kolonoskopiye ihtiyacı olabilir. Nörolojik bir nedenden şüpheleniliyorsa, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve serebral omurilik sıvısının çıkarılması ve analizi, anestezi gerektiren etkili prosedürlerdir.

Bazı durumlarda, veteriner hekiminiz distemper gibi bağırsak inkontinansı da dahil olmak üzere nörolojik belirtilere neden olabilecek belirli bulaşıcı hastalıkları da ekarte etmek isteyebilir.

Köpeklerde Bağırsak İnkontinansının Tedavisi

Köpeklerde bağırsak inkontinansının bazı nedenleri tedavi edilebilirken, diğerleri uzun vadeli olarak tedavi edilmelidir.

Cerrahi tedavi, intravertebral disk hastalığı gibi bazı durumlar için bir seçenektir. Bununla birlikte, omurilik kanalı içindeki bir tümör gibi diğer idrar kaçırma nedenlerinin tedaviye yanıt verme olasılığı düşüktür. Bu durumlarda, durum yönetilmelidir. 

Evcil hayvan parvovirüs gibi bir enfeksiyon nedeniyle bağırsak inkontinansı yaşıyorsa, enfeksiyonun üstesinden gelmek sorunu çözmelidir. Spesifik enfeksiyöz nedenler bulunduğunda, veteriner hekiminiz nedeni tedavi etmek için antibiyotikler veya antifungaller gibi ilaçlar önerebilir.

Diyet intoleransından şüphelenilen senaryolarda, veterineriniz yeni bir protein diyeti veya hidrolize protein diyeti denemenizi önerebilir. Çoğu diyet intoleransı, diyetteki proteinler nedeniyle ortaya çıkar. Yeni protein diyetleri, evcil hayvanınızın daha önce tüketmesi muhtemel olmayan proteinleri içerir. Hidrolize protein diyetleri, proteinleri evcil hayvanınız için daha küçük, daha tolere edilebilir besinlere ayırır.